Кариери


Отворена е стажантска програма!

Адвокатско дружество Здравко Цанев разширява дейността си и периодично набира нови членове на екипа си. Ако се смятате за енергични, интелигентни и с амбиция да се развивате и учите в екип с едни от най-добрите експерти, консултанти и съветници, моля изпратите ни автобиография и мотивационно писмо на email: careers@asgbg.com *

* Информираме Ви, че Адвокатско дружество Здравко Цанев е регистрирано като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Възможността за изпращане на автобиография и мотивационно писмо не създава никакви задължения за Адвокатско дружество Здравко Цанев и не представлява предложение от страна на компанията за заемане на определена позиция в нея.