Клиенти


Като част от групата на Адванс Сървиз Груп, Адвокатско дружество Здравко Цанев предоставя на над 100 местни и международни дружества пълен комплекс от услуги с цел оптимизиране на дейността им, аутсорсвайки процеси и дейности.

Сферите на икономическа дейност на нашите клиенти включват:
• Дейности на организации с нестопанска цел.
• Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации.
• Далекосъобщения.
• Пощенски и куриерски дейности.
• Даване под наем и оперативен лизинг.
• Дейности в областта на информационните технологии.
• Специализирани строителни дейности.
• Строителство на сгради.
• Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт.
• Търговия на дребно, без автомобили и мотоциклети.
• Производство на метални изделия, без машини и оборудване.
• Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.
• Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители.
• Хотелиерство.
• Ресторантьорство.
• Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности.